Algemene voorwaarden

Bijlage: Algemene voorwaarden en informatie

  1. Op alle door Elusive Events aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden. Voor de digitale versie kunt u de volgende link gebruiken http://www.khn.nl/uvh-nl. De UVH zijn bindend voor een ieder die van onze diensten gebruik maakt. Bij het ondertekenen van deze overeenkomst tekent u voor akkoord en gelezen van de UVH en de overige leveringsvoorwaarden van Elusive Events.
  2. Opties/offertes hebben een geldigheidsduur van 3 weken na dagtekening van het voorstel. Deze geldigheidsduur kan alleen na overleg met ons worden verlengd. Van stilzwijgende verlenging kan nooit sprake zijn.
  3. Het definitieve aantal gasten dient uiterlijk 5 werkdagen voor uitvoering van het evenement kenbaar gemaakt te worden. Wijzigingen ontvangen wij graag uitsluitend schriftelijk of per e-mail van u. Hierbij is een maximale afwijking van 15% ten opzichte van het aantal deelnemers zoals vermeld in de offerte/bevestiging toegestaan. Wanneer een wijziging niet of niet tijdig wordt doorgegeven, hanteert Elusive Events het laatst opgegeven aantal personen.

  

Betalingsvoorwaarden

  1. Bij akkoord van een offerte gelden de volgende betalingscondities: 25 % aanbetaling bij akkoord van de offerte, 50 % 2 weken voor het evenement, 25% binnen 14 dagen na het evenement.
  2. Voor de eindfactuur hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
  3. Bij annulering twee maanden voorafgaand aan het evenement vragen wij een betaling van 10% van het offertebedrag, annulering één maand voorafgaand 20%, annulering twee weken voorafgaand 50%, annulering één week voorafgaand 100%.